Persoanlike en lytsskalige soarch

yn 'e midden fan 'e Fryske natuer!

Persoanlike omtinken

Lytskalige soarch

Regionale solidariteit

Plattelân lokaasje

Prieuw it sels

Tsientallen fan rassen fan farsk tea fan ús tea tún

Om te begjinnen!

Oerdei aktiviteiten op ús pleats

Wa binne wy ?

Untdek De Leidraad

Fun en ûnderwiiskundige

Staazjeplakken by De Leidraad


Skriuw dy yn foar de kâns om te learen

Sjoch de mooglikheden

Yndividuele begelieding

Lês mear oer ús oanpak

In earste yndruk

Dy't do ien kear!

It lêste nijs en ús ûnderfinings

Folgje ús op Facebook